Kolejna grupa pracowników samorządów gminnych bierze udział w szkoleniu wprowadzającym projektu "GreenGo!". Dziś gościmy w Chełmie, w województwie lubelskim. Jaką rolę pełni zielona infrastruktura na terenach wiejskich? Jak weryfikować rozmieszczenie elementów zielonej infrastruktury z wykorzystaniem mobilnej aplikacji mapowej? Swoją wiedzę pogłębiają pracownicy gmin Chełm, Krynice, Jabłonna, Skierbeszów, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Milejów oraz Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020