Już w tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia pokazowe w szkołach rolniczych Mazowsza i Lubelszczyzny.

Od dziś na portalu projektu w zakładce Baza Wiedzy są dostępne filmiki wprowadzające do tematyki zajęć. Zapraszamy uczniów do zapoznania się z nimi jeszcze przed lekcją.

Lekcje pokazowe to 90-minutowe zajęcia praktyczne, prowadzone metodą warsztatową – z wykorzystaniem Internetu i aplikacji w nim dostępnych. Poprzez udział w zajęciach uczniowie podniosą swoją wiedzę na temat roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Zajęcia pokazowe przygotowują także młodzież do realizacji projektów w ramach konkursu edukacyjnego "GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę”.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020