Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu ma się czym pochwalić. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych uczniowie ruszyli w teren, aby mapować zieloną infrastrukturę.

Teraz przed zespołem już tylko ostatni etap konkursu. Jaki jest stan elementów zielonej infrastruktury na terenie, na którym pracuje młodzież? Czy pełnią swoją rolę? Jakich zmian możemy się spodziewać w przyszłości? Jakie działania może podjąć lokalna społeczność, aby utrzymać lub poprawić stan zielonej sieci? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie podsumowującym, nad którym pracuje zespół.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020