Ogólnie wiadomo, że działalność człowieka, w tym rolnictwo, ma ogromny wpływ na otaczające nas środowisko przyrodnicze. Integralną częścią środowiska przyrodniczego jest ogół żywych organizmów, który nazywany jest różnorodnością biologiczną, lub w skrócie bioróżnorodnością. Organizmy żywe są natomiast częścią ekosystemów, które, będąc wartością samą w sobie, świadczą rozmaite usługi na rzecz człowieka.

Ogromnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie w dobrym stanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Jak tego dokonać na terenach rolniczych, gdzie troska o produkcję żywności, wydaje się stać w sprzeczności z ochroną przyrody i walorów krajobrazowych? Jednym z rozwiązań jest kształtowanie zielonej infrastruktury.

„GreenGo!" jest projektem edukacyjnym

Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. Zaplanowane na niemal dwa lata wydarzenia obejmą m.in. szkolenia dla pracowników gmin oraz warsztaty i konkurs edukacyjny dla uczniów szkół ogólnokształcących oraz rolniczych. Mieszkańcy gmin zyskają dostęp do portalu internetowego, poświęconego zielonej infrastrukturze. O tym, jak ją kształtować , aby uzyskać jak największe korzyści dla środowiska, będzie można się dowiedzieć podczas lokalnych pikników edukacyjnych, organizowanych dla mieszkańców gmin wiejskich.

Lokalna współpraca na rzecz środowiska

Założeniem projektu jest zainicjowanie współpracy między przedstawicielami samorządów (w szczególności pracownikami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, rolnictwo, a także rozwój obszarów wiejskich oraz planowanie przestrzenne) a mieszkańcami terenów wiejskich oraz uczniami, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem rolniczym. W ramach konkursu edukacyjnego, uczniowie we współpracy z przedstawicielami gmin przeprowadzą lokalną inwentaryzację elementów zielonej infrastruktury, a jej wyniki zamieszczą na dedykowanym geoportalu. To przykład działania, które z jednej strony posiada walor edukacyjny, a z drugiej ma wymiar praktyczny, bo pomoże w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych i kulturowych gminy. Wydarzeniami o charakterze społecznościowym będą pikniki edukacyjne, organizowane na terenie gmin realizujących we współpracy z zespołami uczniowskimi inwentaryzację zielonej infrastruktury.

Projekt "GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej" realizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodek specjalizujący się w przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, działający na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


O projekcie

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017