• 17.03
  2017

  W gminie Garwolin uczniowie we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy pracują nad stworzeniem Lokalnej Bazy Zielonej Infrastruktury.

 • 15.03
  2017

  Pierwszy etap konkursu trwa. Uczniowie nawiązują współpracę z urzędami gmin. Mierzą się także z wyborem obszaru mapowania oraz opisem terenu. 

 • 10.03
  2017

  Z początkiem marca uruchomiliśmy szkolenie online, którego celem jest wzmocnienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich.

  Kurs jest skierowany przede wszystkim do pracowników gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich oraz planowanie przestrzenne. Mogą w nim wziąć udział również inne osoby zainteresowane tematyką, np. radni, czy przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

 • nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

  Lider projektu:

  Centrum UNEP/GRID-Warszawa

  • Patron honorowy:
   Minister Środowiska
  • Patron honorowy:
   Minister Rolnictwa
   i Rozwoju Wsi
  • Patron honorowy:
   Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Patron honorowy:
   Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Partner projektu:
   Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner projektu:
   Oficyna Wydawnicza Oikos
  • Patron medialny:
   Magazyn technologii bezorkowych
  © Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017