• 02.08
  2016

  Zapraszamy szkoły kształcące w kierunkach rolniczych z obszaru województw mazowieckiego i lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie edukacyjnym "GreenGo!". Zgłoszenia szkół zbierane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza. Termin zgłoszeń mija 23 września br. Do udziału w projekcie przyjętych zostanie maksymalnie 30 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 21.06
  2016

  Informujemy, że najbliższe szkolenia wprowadzające dedykowane pracownikom urzędów gmin odbędą się we wrześniu. I tak 12 września zagościmy w Lublinie, a 13 września w Płońsku. Podczas szkoleń - oprócz zdefiniowania kluczowych pojęć (m.in. zielona infrastruktura, różnorodność biologiczna, usługi ekosystemowe) - omówiona zostanie rola zielonej infrastruktury na terenach wiejskich oraz sposoby jej zrównoważonego kształtowania. Rejestracja online dla pracowników gmin zgłoszonych do projektu możliwa jest do 31 sierpnia pod tym linkiem.

 • 15.06
  2016
  Szkolenie wprowadzające w Warszawie

  W warszawskim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA odbyło się kolejne szkolenie wprowadzające do tematyki kształtowania zielonej infrastruktury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku mazowieckich gmin: Lesznowoli, Jabłonny, Gruduska, Radziejowic, Klembowa i Starych Babic. Sesja terenowa z użyciem tabletów i oprogramowania do mapowania danych w terenie odbyła się w pobliskim Parku Ujazdowskim.

 • nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

  Lider projektu:

  Centrum UNEP/GRID-Warszawa

  • Patron honorowy:
   Minister Środowiska
  • Patron honorowy:
   Minister Rolnictwa
   i Rozwoju Wsi
  • Patron honorowy:
   Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Patron honorowy:
   Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Partner projektu:
   Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner projektu:
   Oficyna Wydawnicza Oikos
  • Patron medialny:
   Magazyn technologii bezorkowych
  © Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2016