Ogromnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie w dobrym stanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Jak tego dokonać na obszarach, gdzie troska o produkcję żywności, wydaje się stać w sprzeczności z ochroną przyrody i walorów krajobrazowych? Jednym z rozwiązań jest kształtowanie zielonej infrastruktury.

#Skąd pomysł na projekt?

Edukacyjny projekt "GreenGo!" realizowany w latach 2015-2017 stanowił odpowiedź na potrzeby poszerzenia wiedzy odbiorców na temat roli i metod zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury, lepszego rozpoznania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, w szczególności na terenach użytkowanych rolniczo, a także budowania relacji pomiędzy grupami odbiorców projektu w celu wzmocnienia wspólnych działań na rzecz ochrony i rozwoju elementów zielonej infrastruktury jako lokalnych centrów różnorodności biologicznej.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy mieszkańców województwa mazowieckiego i lubelskiego, w szczególności pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych, gimnazjów i liceów.

#Jakie działania zrealizowaliśmy w ramach projektu?

ikonaGreenGo wortal Opracowanie wortalu z bogatym zasobem informacyjnym nt. zielonej infrastruktury (ODWIEDŹ BAZĘ WIEDZY
ikonaGreenGo szkolenia Organizacja serii szkoleń, warsztatów i lekcji pokazowych dla uczniów, pracowników samorządów, członków Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich zainteresowanych tematyką kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich (WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU INTERNETOWYM)
ikonaGreenGo konkurs Przeprowadzenie konkursu dla młodzieży „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę!” na opracowanie lokalnych Baz Zielonej Infrastruktury – nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie zasobami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi gminy (ZOBACZ PROJEKTY SZKÓŁ)
ikonaGreenGo geoportal Opracowanie i udostępnienie aplikacji mapowej wspierającej inwentaryzację oraz mapowanie elementów zielonej infrastruktury (POZNAJ GEOPORTAL "GREENGO!")
ikonaGreenGo wspolpracal Rozwijanie lokalnej współpracy młodzieży, pracowników gmin, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów na rzecz zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury
ikonaGreenGo pikniki Organizacja cyklu pikników edukacyjnych dla mieszkańców woj. mazowieckiego i lubelskiego

#Z kim i dla kogo pracowaliśmy?

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy mieszkańców województwa mazowieckiego i lubelskiego, w szczególności pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych, gimnazjów i liceów. W sumie w działania zaangażowali się uczniowie 30 szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rolniczych z terenów wiejskich oraz przedstawiciele samorządów z 55 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024