W warszawskim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA odbyło się kolejne szkolenie wprowadzające do tematyki kształtowania zielonej infrastruktury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku mazowieckich gmin: Lesznowoli, Jabłonny, Gruduska, Radziejowic, Klembowa i Starych Babic. Sesja terenowa z użyciem tabletów i oprogramowania do mapowania danych w terenie odbyła się w pobliskim Parku Ujazdowskim.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020