Zapraszamy szkoły kształcące w kierunkach rolniczych z obszaru województw mazowieckiego i lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie edukacyjnym "GreenGo!". Zgłoszenia szkół zbierane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza. Termin zgłoszeń mija 23 września br. Do udziału w projekcie przyjętych zostanie maksymalnie 30 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem projektu "GreenGo!" jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Dedykowanymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół kształcących w kierunkach rolniczych, w szczególności ci, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem na terenach wiejskich.

Szkoły, które przystąpią do projektu uzyskają możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia swojej oferty edukacyjnej poprzez włączenie w treści nauczania nowych elementów związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury, a także wesprą podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

>> ZASADY UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE (plik PDF)

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020