Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich, zapoznaj się wypowiedziami ekspertów.

Co to jest płatność za zazielenienie
i komu przysługuje?

Krystyna Saganowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Jakie praktyki zazieleniania
są wymagane od rolników?

Krystyna Saganowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Co zaliczamy do obszarów
proekologicznych EFA?

Krystyna Saganowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na czym polega praktyka
utrzymania obiektów EFA?
 

Krystyna Saganowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Jaki jest stan zielonej infrastruktury
na Mazowszu?

Małgorzata Borowa
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Jaka jest rola wybranych elementów
zielonej infrastruktury?

Małgorzata Borowa
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Jakie są korzyści z posiadania zielonej
infrastruktury w gospodarstwie?

Małgorzata Borowa
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Jaką rolę w przestrzeni rolniczej
pełnią strefy buforowe?

dr Monika Szewczyk
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Czy miedza to tylko pas niezaoranej ziemi,
rozgraniczający pola uprawne?

dr Monika Szewczyk
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Dlaczego zadrzewienia są niezbędne
w przestrzeni rolniczej?

dr Monika Szewczyk
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

PROJEKTY SZKÓŁ

 

GEOPORTAL

 

SZKOLENIA DLA GMIN

 

SZKOLENIE ONLINE

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018