Ruszył cykl szkoleń wprowadzających do tematyki kształtowania zielonej infrastruktury. Na pierwszym szkoleniu, zorganizowanym w siedleckim Oddziale Terenowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, spotkali się przedstawiciele dziewięciu mazowieckich gmin. Celem było wprowadzenie do analizy stanu zielonej infrastruktury w gminie.

Miło nam poinformować, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Centrum UNEP/GRID-Warszawa a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, MODR będzie wspierać realizację Projektu "GreenGo". Współpraca już zaowocowała.

Na prośbę urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza i Lubelszczyzny przedłużyliśmy termin zgłaszania się do udziału w projekcie "GreenGo!" do 20 czerwca br. Zapraszamy!

Do 31 maja włącznie urzędy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Mazowsza i Lubelszczyzny mogą zgłaszać się do udziału w projekcie "GreenGo!". Liczba miejsc jest ograniczona, w projekcie może wziąć udział 50 urzedów gmin. Formularz zgłoszenia oraz lista zakwalifikowanych urzedów znajdują się pod adresem http://greengo.gridw.pl/zgloszenie.

W terminie 2-16 maja otwarta będzie możliwość zgłaszania gmin do udziału w projekcie "GreenGo!", który zakłada m.in. udział dwóch przedstawicieli urzędu gminy w szkoleniach dotyczących kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich. Zgłoszenie będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na tej stronie od 2 maja. Projekt dedykowany jest gminom wiejskim z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Z radością informujemy, że projekt "GreenGo" objęli honorowymi patronatami: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z uznaniem administracji, tak na poziomie centralnym jak i w regionach.

Motywacją do realizacji projektu „GreenGO!" jest między innymi wskazywana przez Europejską Agencję Środowiska (Sygnały EEA 2015) potrzeba zazieleniania sektora rolniczego. Chodzi o podjęcie działań, których skutkiem byłoby zwiększanie i ochrona różnorodności biologicznej na poziomie lokalnym.

nfosigw  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Lider projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 • Patron honorowy:
  Minister Środowiska
 • Patron honorowy:
  Minister Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Patron honorowy:
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Partner projektu:
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner projektu:
  Oficyna Wydawnicza Oikos
 • Patron medialny:
  Magazyn technologii bezorkowych
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022